Jak zrobić stronę internetową?

Poradnik krok po kroku

Poznaj 5 żelaznych zasad, 7 konkretnie rozpisanych kroków i 3 kategoryczne błędy, które pokażą Ci, jak TWORZYĆ i jak NIE TWORZYĆ strony internetowej dla firmy.

W artykule znajdziesz gotowe rozwiązania. Przygotuj coś do pisania i notuj. Po przeczytaniu będziesz bogatszy o co najmniej 20 punktów, które pozwolą Ci stworzyć stronę www na miarę 2024 roku.

Zaczynamy!

Jak zrobić stronę internetową?

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

W świecie hiperkonkurencji lider zgarnia wszystko. Jedno kliknięcie dzieli Twoich klientów od sąsiada z branży, więc bycie średnim oznacza bycie nikim. W marketingu wiele zależy od strony internetowej. Ta nie może być średnia, ani taka jak sąsiada. Poznaj zasady tworzenia stron www, które pomogą Ci w 2024 roku wyprzedzić konkurencję.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > tworzenie stron

Strona internetowa to narzędzie i punkt wyjścia w marketingu

Podczas gdy dobra stro­na tyl­ko „speł­nia swo­ją rolę”, świet­na stro­na napraw­dę napę­dza biz­nes.

Ludzie nie zda­ją sobie spra­wy, jak wyglą­da two­rze­nie stro­ny dla fir­my, któ­ra wygry­wa zaufa­nie, ale wszy­scy roz­po­zna­ją te stro­ny, gdy już je zoba­czą.

To nie jest for­ma sztu­ki, ale postę­po­wa­nie zgod­ne ze spraw­dzo­ną meto­do­lo­gią, któ­ra pozwa­la two­rzyć efek­tyw­ne narzę­dzia sprze­da­żo­we. Do tego nie mniej waż­ne jest to, co kry­je się pod stro­ną, czy­li hosting.

Od czego zacząć? Od matematyki!

57%

57% użytkowników internetu kupuje online przynajmniej raz w tygodniu

90%

Nawet 90% użytkowników dokona zakupu u konkurencji, jeśli ich doświadczenie ze stroną nie będzie dobre

Strony internetowe to podstawa obecności firmy w sieci i sprzedaży, to tam kierujemy z reklam, social mediów, mailingów.

Nad stroną internetową masz pełną kontrolę. W social mediach możesz jedynie opublikować post lub reklamę zgodną z ich polityką.

Poniżej poznasz ponad 20 wskazówek, które pokażą Ci jak stworzyć stronę internetową dla firmy, która wyróżnia się na tle konkurencji.

Jak zrobić stronę internetową - 5 najważniejszych zasad

Super ważne! Zrób dobre pierwsze wrażenie. Drugiej szansy nie będzie. Ludzie nie czytają stron od deski do deski. Dobra treść (nagłówki, materiały wideo, zdjęcia, tabelki) zatrzyma ich na kilka sekund. A każda sekunda to większe zaufanie do Twojej firmy.

O co jeszcze trzeba zadbać na stronie?

Wartość - klienci wchodzą na stronę w jakimś celu. Jeśli treść nie odpowiada na ich potrzeby, przejdą na strony konkurencji.

1

Użyteczność - strona internetowa musi być banalna w obsłudze.

3

Responsywność - dziś ruch na stronach pochodzi głównie z urządzeń mobilnych.

5

Bezpieczeństwo - dane osobowe klienta muszą być chronione, czego wymagają dyrektywy RODO, cookies itp. Inwestuj w dobrą ochronę tj. SSL, hosting.

2

Pozycjonowanie - nikt nie zobaczy nawet najpiękniejszej strony, jeśli roboty Google jej nie zauważą. Dbaj o pozycjonowanie.

4

W działaniach SEO tylko najlepsi zbierają owoce ciężkiej pracy.

Prowadzisz salon fryzjerski w Radomiu? Wpisujesz w Google “salon fryzjerski radom”, a Twoja strona znajduje się na 12 pozycji? Brawo! Nikt nie odwiedza Twojej strony, a zainteresowanie jest, ponieważ hasło “salon fryzjerski radom” jest wpisywane w przeglądarkę 2900 razy na miesiąc.

Plasując się na pozycji pierwszej, zgarniasz ok. 30% ruchu, czyli niemal 1000 osób odwiedza Twoją stronę każdego miesiąca. To ok. 33 osoby dziennie, a cały ruch generowany jest za darmo i tak długo, jak długo utrzymasz się na podium wyników wyszukiwań.

Jak zrobić własną stronę internetową, która zatrzyma klienta?

Jak wygląda sesja typowego użytkownika internetu na stronach firmowych? Wchodzi, rzuca okiem na wygląd, szuka, czego potrzebuje, wychodzi gdy tego nie znajduje.

Ile to trwa?

Od 10 sekund do 1 minuty. Dłużej zostają najwytrwalsi lub ci, którzy znaleźli to, czego szukają.

Czy to ważne?

Oczywiście, że tak. Inaczej tracisz ruch, który możesz przekuć w lead i sprzedaż.

Co się tutaj liczy?

Zrozumienie potrzeb klienta - jeśli wiesz, czego klient szuka, możesz podać mu to na tacy, natychmiast, wtedy nie zamknie Twojej strony po 10 sekundach.

Prosta komunikacja - techniczny język i rozprawki zostaw na dyktanda i odrabianie lekcji z dziećmi.

Tekst ma być prosty, ale nie prostacki. Inaczej możesz urazić odbiorcę.

Pisz językiem korzyści

Nie mów o tym, co sprzedajesz, mów o tym, co klient z tego ma. Nie sprzedajesz młotka, pomagasz klientowi wbić gwóźdź.

Unikalne treści - kopiowanie treści od konkurencji to prosta droga do BANA od Google. W ten sposób nawet jak napiszesz, że jesteś profesjonalną firmą, to w praktyce okazuje się, że jest inaczej.

Intuicyjna nawigacja - strona internetowa to nie tor przeszkód. Użytkownik ma wejść i mieć na tacy podane to, czego szuka.

Przejrzysty układ - strony przeładowane treściami są męczące dla oczu i umysłu. Układ, stylistyka, czcionki, obrazy mają być piękne, ale i proste. Nieprzypadkowo zachwycamy się pięknem błękitu nieba (choć to tylko jeden kolor).

CTA - czyli inaczej zachęcenie do podjęcia działania np. w formie przycisku.

Jeśli użytkownik wie już, że możesz mu pomóc, uprość mu podjęcie działania. Dodanie Call To Action to najprostsza metoda, by to osiągnąć.

Spójny design - to jak wygląda strona ma iść w parze z tym, jak promujesz się w social mediach, na wizytówkach, tym jak wygląda biuro Twojej firmy.

SEO - wszystkie powyższe będą działać, gdy klienci na stronę trafią, a w tym pomoże Ci pozycjonowanie.

Jak założyć stronę internetową - czułe punkty

Zrozum, dla­cze­go two­rzysz stro­nę lub ją prze­ra­biasz. Musisz wie­dzieć, jakie są cele tego przed­się­wzię­cia. Czy pró­bu­je­sz zwięk­szyć licz­bę odwie­dza­ją­cych? Liczbęrezer­wa­cji? Masz do zapre­zen­to­wa­nia nową mar­kę?

Zlecając tworzenie strony agencji, jeśli nie jeste­ś pewny, dla­cze­go pro­jek­tu­jesz stro­nę lub ją prze­ra­bia­sz, trud­no będzie Ci wytłu­ma­czyć, co chce­sz osią­gnąć.

Każdy z nas jest inny. Jednak wszyscy podobnie przeglądamy strony internetowe.

To w co kliknie użytkownik, gdzie zajrzy, co przeczyta od deski do deski, a co tylko przeskanuje wzrokiem, jest poza naszym zasięgiem. Dlatego musisz znać cel klienta i umożliwić jego realizację.

Jednak są metody, które pozwolą Ci “poprowadzić” użytkownika tam, gdzie chcesz.

Jak to zrobić? Pokażę to na przykładzie e-commerce z książkami.

Skoncentruj się na oczekiwaniach

Prowadzisz e-commerce z książkami? Nie sugeruj wszystkich tytułów od razu. Odpowiedz na pierwszą potrzebę użytkownika, tzn. pokaż na stronie głównej kategorie, po których użytkownik sam dotrze do tytułów, które go interesują.

Unikatowa wartość

Amazon swego czasu, gdy zarabiał przede wszystkim na książkach, wprowadził usługę Amazon Prime, która za opłatę abonamentową zapewniała darmową dostawę książek.

Dziś to standard, ale wtedy to było coś, ponieważ nikt nie chciał płacić za przesyłkę 7,99$, gdy książka kosztowała 5$.

Masz coś takiego? Pokaż to jak najprędzej, bo może się okazać, że to będzie języczkiem uwagi Twojej oferty.

Język korzyści

“Jesteśmy elastyczni, jesteśmy profesjonalistami, dbamy o naszego klienta” - Bleee. To bełkot powielany tysiąckroć na stronach internetowych.

Chcesz powiedzieć, że dbasz o klienta?

Nie pisz: “Dbamy”.

Napisz: “Problem z dostawą lub zamówieniem? Książki trafiły do Ciebie uszkodzone? Daj znać. Zwrócimy Ci pieniądze lub wymienimy na ten sam tytuł w nienagannym stanie. W ten sposób nie tracisz pieniędzy, a stracony czas zrekompensujemy Ci poprzez 15% rabatu na kolejne zamówienie”.

Unikalne treści

Wykorzystaj efekt von Restorffa, który mówi: mózg podświadomie zauważy i zapamięta to, co kontrastuje z resztą.

Jeśli klient trafia na pięć stron w stylu wizytówki, które trzymają się narracji “dbamy o klienta”, to na pewno zapamięta szóstą stronę, na której opiszesz “jak rozwiążesz jego problem”. Co lepsze możesz zrobić z tego wideo, które tym bardziej zostanie w pamięci.

88%

88% klientów online potwierdza, że zakup wynikał z obejrzenia wideo danej firmy

To pozwoli Ci nie tylko zatrzymać na dłużej użytkownika na stronie, ale zmniejszy również Bounce Rate (współczynnik odrzuceń).

Im większy jest ten wskaźnik, tym roboty Google mniej doceniają Twoją stronę i pokazują ją niżej w wynikach wyszukiwania.

Prosta obsługa

Dlaczego GPS wyparł mapy? Ponieważ przyśpiesza i ułatwia nawigowanie.

Ta prosta zależność jest super ważna na stronach. Jeśli użytkownik trafi na Twoją stronę w poszukiwaniu książki i poczuje się jak w labiryncie, to ucieknie w siną dal.

Prosta obsługa na stronie to odpowiedź na pytania: jak przejść do oferty, gdzie znajdę informacje o sposobach wysyłki, gdzie mam kliknąć, aby zamówić, jak mam wrócić na poprzednią stronę.

Podsumowując cele

Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy – któ­rą możesz zro­bić, zaofe­ro­wać lub zapre­zen­to­wać lepiej niż kto­kol­wiek inny? Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy – któ­re ludzie chcą osią­gnąć, nauczyć się przy­cho­dząc na Twoją stro­nę?

Nie pró­buj­ być wszyst­kim dla wszyst­kich. Aby osią­gnąć suk­ces, musi­sz skon­cen­tro­wać się na tym, co Cię wyróż­nia i spra­wia, że jeste­ś uni­ka­to­wy.

Skup się na tym, dla­cze­go ktoś powi­nien wejść wła­śnie na stro­nę, któ­rą two­rzysz, a nie na inne stro­ny dostęp­ne w sie­ci.

Jak stworzyć dobry projekt strony internetowej?

Pierwsze wrażenie wyrabiamy sobie w ciągu 50 milisekund.

To samo ma klient, który trafia na Twoją stronę. Wchodzi i zanim wszystko się załaduje, on już w kościach czuje, czy mu się podoba, czy nie. Strona pozbawiona dobrego designu nie przyciąga, a wręcz odpycha.

O czym pamiętać przy tworzeniu strony internetowej?

Dobry UX (design, nawigacja, układ) zwiększają konwersję.

Chcesz sprzedawać więcej? Uprość klientom przeglądanie strony i proces finalizowania transakcji (przyciski do zakupu, szybkie płatności internetowe, autouzupełnianie formularzy).

Konkurencja nie śpi. Większa funkcjonalność ich stron spycha Twoją na drugi plan. Ustal comiesięczny przegląd stron konkurentów i reaguj na bieżąco, by nie pozostać w tyle.

Marketing zaczyna i kończy się na stronie internetowej.

Niezależnie czy później robisz SEO, reklamy w social mediach, Google Ads, zawsze odsyłasz do strony, gdzie jest oferta. To Twój instrument reklamowo-sprzedażowy. Nastrój go, by każda struna, czyt. strona, grała na korzyść Twojej firmy.

Projektujesz stronę od zera? Od razu myśl o SEO. W ten sposób po publikacji strona od razu zacznie budować pozycje w wynikach wyszukiwania.

SEO swoje trwa. To, co zrobisz dziś, może dać efekty za 3, 6, a nawet 12 miesięcy. Zwlekasz z optymalizacją 6 miesięcy? Nie zdziw się, że efekty działań SEO przyjdą za półtora roku.

Dobry projekt to idealna równowaga między estetyką a użytecznością. Daje klientom odpowiedź na potrzeby, ułatwia im znalezienie informacji i przy okazji cieszy oko.

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Krok 1. Co chcesz osiągnąć?

Odpowiedz na pytania:

Jaki cel ma realizować strona internetowa?

1

Jaka jest tożsamość marki?

3

Kogo ma przekonać?

2

Jaki jest budżet tego projektu?

4

Cele strony internetowej:

 • Wizytówka zwiększająca widoczność firmy
 • Platforma do reklamowania swojej oferty
 • Przestrzeń do nawiązywania nowych kontaktów
 • Narzędzie do generowania leadów
 • Sprzedaż produktów i usług

Krok 2. Dopracuj cel strony internetowej

Tych jest kilka:

 • Wizytówka firmy lokalnej z informacjami o godzinach pracy, cenach, firmie, pracownikach
 • Sprzedaż produktów fizycznych
 • Sprzedaż produktów cyfrowych
 • Sprzedaż usług
 • Budowanie tożsamości i wizji Twojej marki
 • Publikowanie ogłoszeń
 • Prezentowanie case study, opinii i referencji klientów
 • Realizacja konkretnego etapu lejka sprzedażowego
 • Publikowanie wpisów blogowych
 • Udostępnianie narzędzi do realizacji określonych zadań

Uważasz, że Twoja strona powinna realizować każdy z powyższych? Czy na pewno? Sprawdź, co robi konkurencja i nie trać czasu na działania, które prawdopodobnie nie przynoszą efektów.

Krok 3. Analiza konkurencji i grupa docelowa

Wykonaj prosty test. Wejdź na pięć stron konkurentów i przejrzyj je od deski do deski. Jednoczenie na kartce notuj plusy i minusy rozwiązań tam zastosowanych.

To samo zasugeruj swoim pracownikom i znajomemu (tj. komuś, kto nie siedzi w branży). Pamiętaj jednak by nakreślić kontekst, obraz Twojej grupy docelowej, by “testerzy” mogli zrozumieć w kogo celuje Twoja firma.

Plusy to rzeczy, które muszą się znaleźć na Twojej stronie.

Poznaj dokładnie swoją docelową grupę klientów.

Darmowy dodatek

Hej 👋 Pobierz szablon Profilu Idealnego Klienta z ćwiczeniami do jego uzupełnienia. Twórz komunikację, która każdym słowem trafia w pragnienia Twoich odbiorców. Ten profil dźwiga cały marketing firmy!

OK
OK
Pobierz teraz

Krok 4. Zbuduj logiczną nawigację

Stronę internetową można porównać do organizmu człowieka, czyli:

 • Głowa (oferta - działająca na emocje)
 • Tułów (strona o nas, wizja będąca kręgosłupem moralnym)
 • Ręce (opisy i argumenty sprzedażowe)
 • Nogi (blog - sposób na marketing, który doprowadzi Cię do klientów).

Badania potwierdzają, że firmy, które prowadzą bloga, otrzymują o 126% więcej leadów, niż te, które nie inwestują w ten kanał.

Potrzebujesz też solidnej, dobrze przemślanej mapy strony.

Mapa witryny pozwoli Ci stworzyć intuicyjną, logiczną nawigację i ułatwi wprowadzanie wszelkich zmian.

Pamiętaj, że roboty Google podczas analizy mają ograniczoną ilość paliwa. Jeśli trafią na stronie na zakręty, ciemne uliczki i zaułki nie przeskanują jej w pełni, co ograniczy efektywność działań SEO.

Jakie zakładki powinna zawierać strona?

Strona główna - wizytówka Twojej firmy, pierwszy punkt styku z klientami

1

Strona o nas - dająca firmie “twarz” czyt. wiarygodność

3

Referencje i opinie klientów - dowód słuszności, który buduje zaufanie

5

Strona sprzedażowa - służąca do przechwytywania klientów z poziomu “kontakt” do “kup teraz”

2

Strona kontakt - jedna z najważniejszych dla zainteresowanych ofertą klientów, powinna zawierać różne formy kontaktu i pełne dane kontaktowe firmy

4

Krok 5. Struktura i treści

Składniki (czyt. elementy strony internetowej) w przepisie na szarlotkę są ważne, ale bez informacji, który z nich dodać najpierw, najprawdopodobniej wyjdzie zakalec.

Strona musi mieć strukturę.

Najpierw oferta (ubrania), później kategoria (koszule), później podkategoria (koszule z długim rękawem), później szczegóły (niebieska koszula rozmiar M).

Strona musi mieć wierzchołek tak jak piramida. To od tego miejsca klient zachwyca się monumentem.

Krok 6. Styl i design strony

Postaw na unikalny projekt

Strona zbudowana na szablonie pozbawia Cię unikalności. Ten sam wzór może wykorzystać każdy. Będziesz też musiał dostosować treści do ograniczeń szablonu, a jeśli konkurencja będzie miała uderzająco podobny design, może zgarnąć owoce Twoich wysiłków w dobre reklamy.

Napisz na kartce to, jak strona powinna wyglądać i jak użytkownik będzie z niej korzystał, co będzie miał w menu, czy będzie mógł łatwo znaleźć przyciski “kup teraz.

W ten sposób koncentrujesz się na tym, czego potrzebuje grupa docelowa.

Projektuj kolejne rozwiązania, które realizują wizję, w której klient cieszy się, że trafił akurat na Twoją stronę.

Krok 7. Dodatki

Interfejs to inaczej przelanie wizji tego, jak strona ma wyglądać w konkretne narzędzia i rozwiązania, które umożliwią wywołanie efektu WOW. Jakie dodatki muszą się znaleźć na stronie?

 • Dane strukturalne
 • Analityka
 • Formularze kontaktowe
 • Dodatki do oprogramowania SEO
 • Formularze zgody na newsletter i zarządzanie subskrypcją
 • Zabezpieczenia i narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Tworzenie stron dla firm - 3 błędy, które odstraszają klientów

Błąd 1. Nie pozostawaj bierny

Piękna i funkcjonalna strona to jedno. Czas na egzekucję. Posługując się terminologią wędkarską:

Klient złapał haczyk? Ściągaj.

Na stronie nie może zabraknąć:

 • Numeru telefonu do biura, obsługi klienta, specjalistów - najlepiej jeśli numer telefonu w stopce i nad menu głównym jest klikalny tzn. jego kliknięcie z poziomu urządzenia mobilnego, przekierowuje do wykonania połączenia.
 • Formularza kontaktowego - powinien znaleźć się na stronie, ale nie jako jedyna możliwa opcja kontaktu. Formularz zamieść na stronie głównej, stronach z usługami oraz oczywiście stronie “Kontakt”, możesz też osadzić go w stopce.
 • Ikony mediów społecznościowych - zadbaj o to, by były podlinkowane do profili w social mediach.
 • CTA (Call to Action) - które zachęcają do podjęcia działania np. “Zadzwoń teraz”, “Zamów wycenę”, “Umów się na konsultację”, “Wypełnij formularz”.
 • Innych form kontaktu, których oczekują Twoi klienci, np. live chatu.

Błąd 2. Nie przeładuj strony

Za dużo efektów wizualnych na stronie zadziała na klienta jak stroboskop. Nie funduj mu darmowej dyskoteki, zapewnij mu łatwą ścieżkę do zrealizowania jego celu.

Unikaj na stronie zbyt dużej ilości pojawiających się elementów, wyskakujących okienek i flasha - to denerwuje, a poza tym czasami nie wyświetla się na urządzeniach mobilnych.

Błąd 3. Nie ograniczaj się do wyników desktop

Strona musi działać i dobrze wyglądać na smartfonach. To minimum, które musisz osiągnąć.

Ile razy szukałeś warsztatu samochodowego, restauracji, czy sklepu będąc w podróży, czyli za pomocą telefonu? Tworzenie stron www dla firmy bez wsparcia na urządzeniach mobilnych jest skazane na porażkę.

Błędy mogą również dotyczyć tekstów i – co gorsza – najczęściej ich dotyczą. Jak robić dobre copy? Nie przestawaj czytać.

Jak napisać dobre treści na stronę internetową - poradnik

Nie lek­ce­waż­ two­rze­nia tre­ści.

Dobre tek­sty rekla­mo­we to naj­waż­niej­szy ele­ment two­rze­nia stro­ny www. To w 99% przy­pad­ków wła­śnie dla nich, a nie dla obra­zów użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją Twoją stro­nę.

To wła­śnie tre­ści okre­śla­ją pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny, jego hie­rar­chię, struk­tu­rę i spo­sób zarzą­dza­nia. Dzięki nim moż­na usta­lić ocze­ki­wa­nia wobec czę­sto­tli­wo­ści publi­ko­wa­nia nowych tre­ści, to zna­czy tego, jak czę­sto będzie­sz je uak­tu­al­niać.

Jeśli agen­cja nie wie, jakie tre­ści chce­sz umie­ścić na stro­nie, nie będzie wie­dzia­ła co z nimi zro­bić.

83%

83% specjalistów od marketingu potwierdza, że dobrej jakości treść to podstawa dobrych wyników marketingowych

Marketerzy inwestują w content marketing

Marketerzy B2B

Marketerzy B2C

Kwestionowanie decyzji, pomysłów nie jest przyjemne, ale bez samorefleksji na temat jakości strony skażesz ją na przeciętność, czyt. Twoja strona będzie taka sama jak konkurencji. W ten sposób się nie wybijesz.

3 zasady pisania dobrych treści na stronę www

Wiesz, od czego agencje marketingowe zaczynają pisanie tekstów? Od rozmowy ze zleceniodawcą na temat tego, co oferuje, jak to robi i jakie korzyści niesie to dla klientów.

Możesz sprzedawać usługę sprzątania biur i powiedzieć agencji: “To nie jest żadna filozofia, po prostu sprzątamy biura, odkurzacz, mop, środki czystości i ciężka praca”.

No właśnie, a jaki mop, jaki odkurzacz, jakie środki czystości, co rozumiecie przez ciężką pracę?

Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego klient ma wybrać Ciebie, skoro każda firma ma mopa, odkurzacz i ciężko pracuje.

Jak to zrobić?

Zasada 1. Język korzyści

Sprawdź kilka przykładów dobrego copy, które Ci sporo objaśnią.

Złe copy:

Oferujemy czyszczenie wykładzin.

Dobre copy:

Korzystamy z odkurzacza do wykładzin, który nie tylko zbiera kurz i piasek. On jednocześnie pierze wykładzinę, pozostawiając ją w nienagannym stanie, ponadto odświeża i zmiękcza. Po czyszczeniu wykładzina jest czysta, pachnąca i miękka, dzięki temu przyjemnie chodzi się po niej bez butów.

Złe copy:

Jesteśmy profesjonalistami i ciężko pracujemy.

Dobre copy:

Pracujemy ciężko i sumiennie. Nie chcesz, byśmy sprzątali w godzinach funkcjonowania biura? Nie ma problemu. Zrealizujemy pracę w nocy, by nikomu nie przeszkadzać, a następnego ranka przyjdziesz do czystego i pachnącego biura.

Opisując usługi, produkty, ofertę firmy nie ograniczaj się do wymienienia “co zrobicie”. Skup się na tym, jaką korzyść przyniesie to, co zrobicie klientom.

Następnie sprawdź, jak podobne usługi opisuje konkurencja i zrób to lepiej, dużo lepiej.

Marketing to nie reklama na Facebooku, banery reklamowe w centrum miasta. To wszystko, co zrobisz wokół produktu, usługi, by wygrały z konkurencyjnymi rozwiązaniami.

Zasada 2. Nagłówki

Blok tekstu na stronie to de facto ściana, od której klient prawdopodobnie się odbije.

Zasygnalizuj, o czym będzie mowa, a to zrobisz przez dobry nagłówek. Wróćmy do przykładów:

Zły nagłówek:

Jesteśmy profesjonalną firmą sprzątającą

Dobry nagłówek

97% dotychczasowych klientów poleca nas znajomym

Zły nagłówek

Metodyka pisania tekstów reklamowych

Dobry nagłówek

Tak się teraz pisze teksty, które dostarczają klientów

Aktywuj klientów. Nie utrudniaj im zrozumienia. Słowa profesjonalizm, metodyka są eleganckie, ale każdy je zrozumie inaczej lub uznaje za banał. Pokaż nagłówkiem, że poniżej klient znajdzie coś, co trafia w jego potrzeby.

Zasada 3. Aktualizacja

Aktualizowanie tekstów co jakiś czas ma wielką moc. Działa nie tylko na klienta, ale również roboty Google.

Jak działa?

Roboty Google widząc, że coś dzieje się na stronie, częściej ją odwiedzają. Widzą, że firma się stara, że rośnie. W ten sposób Google lepiej Cię poznaje, bardziej Cię lubi, bardziej Ci ufa.

W praktyce oznacza to, że częściej będzie Cię polecał, tj. ustawiał Twoją stronę wyżej niż konkurencji, która napisała tekst 2 lata temu i nic nie zmieniła. Tyczy się to wszystkich tekstów i ofertowych i edukacyjnych (blog firmowy).

Dlaczego warto dbać o SEO tworząc stronę www?

69%

69% marketerów inwestuje w SEO

Działania SEO generuję do 1000% większy ruch niż publikowanie postów organicznych w mediach społecznościowych.

Organiczne rozprzestrzenianie posta na Facebooku trwa od 5 do 24h, na Instagramie do 21h, a na LinkedIn nawet 20 dni. Jednak wpis na blogu dostosowany pod SEO generuje go 100% czasu działania strony internetowej.

Poznaj przykłady dobrych stron internetowych

Kilka słów o technikaliach

Strona to centrum dowodzenia marketingu internetowego. Od niej zaczyna się skuteczna promocja w sieci. Dlatego poza rzeczami związanymi z projektem, wyglądem, tekstami - kilka słów o technikaliach.

Kreator strony internetowych - czy warto?

Strony wyjdą ładne, ale nie umożliwiają robienia dobrego SEO i pokazania unikalności firmy.

Czy warto zrobić stronę w Wordpress?

Wordpress to najprostszy w obsłudze system do zarządzania treścią. Jednak to, czy w Twoim wypadku jest najlepszy zależy od wymagań Twojej strony i tego, co chcesz dzięki niej osiągnąć.

Autorski projekt czy szablony stron?

Zdecydowanie autorski projekt. To coś więcej niż wygląd. To możliwość przebicia konkurencji i precyzyjnego prowadzenia klienta w stronę konwersji.

Czy można stworzyć stronę internetową za darmo?

Można. Kreator stron www + możliwości AI to przepis na proste i szybkie stworzenie własnej strony internetowej.

Jednak tworzenie stron internetowych to więcej niż tekst i grafika - to projektowanie konwersji, przemawianie do potrzeb użytkowników i rozprawianie się z jego obawami.

Jak wybrać agencję, która zna się na kodowaniu, grafice i SEO?

Nasza agencja ogarnia takie tematy + doradza jaki serwer wybrać, projektuje logo, dba o bezpieczeństwo (certyfikat SSL). Wiemy, jak zbudować stronę czy sklep internetowy, który będzie piękny, funkcjonalny i uzyska wysokie pozycje w wyszukiwarce Google.

Chcesz, by Twoja strona realizowała wszystkie powyżej wymienione zasady? Dzieli Cię od tego tylko jedno kliknięcie - stwórz z nami stronę internetową.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5