TeamNovate - Softwarehouse
Wybrane fragmenty realizacji.

BUILD - MONITOR - FEEDBACK - APPLY - RESULT

Ogólna wydajność
zespołu jest wyższa
niż suma wydajności
jej członków

Wspólne
cele

Więzi
i zaufanie

Pozytywne
konflikty

Wartościowa
różnorodność

Otwarta,
jasna komunikacja

Bezpieczne
środowisko

Wymienność
ról