Jak założyć sklep internetowy?

Tworzenie sklepu internetowego krok po kroku

18 statystyk na temat rynku e-commerce, 7 gotowych instrukcji i 54 najważniejsze elementy sklepu internetowego w jednym poradniku. Przygotuj się na samo “mięso”.

Jak zamienić grupę ludzi bez entuzjazmu w tych, którzy kupią, wrócą za jakiś czas i polecą sklep znajomym? Tego dowiesz się w tym tekście.

Zaczynamy!

Jak założyć sklep internetowy?

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Są sklepy internetowe, gdzie zakupy są łatwe jak bułka z masłem. Są jednak i takie, na których proces zakupowy jest trudniejszy niż powiedzenie wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Dobry sklep internetowy to taki, który zapewnia przyjemne zakupy online.

Damian Grądzki
Copywriter, Specjalista SEO

> strona internetowa > jak zalozyc-sklep-internetowy

Przyciągać odwie­dza­ją­cych i zmie­niać ich w klien­tów.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍ ​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍ ‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍ ​‍ ‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍ ‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍ ‌‍‌‌‍ ‌‍‌​‌‍‌‌​ ‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​ ‌‌‍​‌‍‍​​‌‌​​​‌‍‍‌‌​‌​‍‌​​‍‌​​‍‌‍‍‍‌​​‍​​‌​‌‌​​​‌​​‍​‌‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‍‌​‌​‌​​‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​ ‌‌​​‌‍ ‌​‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌‌‍​‍‌‍​‌‍ ‌‍‌‌​​‌‍ ‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍​‌‍‍​​‌‌​​​‌‍‍‌‌​‌​‍‌​​‍‌​​‍‌‍‍‍‌​​‍​​‌​‌‌​​​‌​​‍​‌‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‍‌​‍‌‌‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌​​​‌​​‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌​​​‌​​‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​ ‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​ ‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍ ​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​ ‌‌‍​‌‍‍​​‌‌​​​‌‍‍‌‌​‌​‍‌​​‍‌​​‍‌‍‍‍‌​​‍​​‌​‌‌​​​‌​​‍​‌‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‍‌​‌​‌​​‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​ ‌‌​​‌‍ ‌​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌‌‍​‍‌‍​‌‍ ‌‍‌‌​​‌‍ ‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍​‌‍‍​​‌‌​​​‌‍‍‌‌​‌​‍‌​​‍‌​​‍‌‍‍‍‌​​‍​​‌​‌‌​​​‌​​‍​‌‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‍‌​‍‌‌‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌​​​‌​​‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‌​​​‌​​‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍​​​‍​‌‍​‌‌‍​​​​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌ ‌ Zadanie brzmi pro­sto, jed­nak w prak­ty­ce jest trud­niej niż mogłoby się wyda­wać.

Cały sekret pole­ga na tym, aby pro­jek­to­wać własny sklep internetowy z punk­tu widze­nia kupu­ją­ce­go.

Jednak naj­więk­szą trud­no­ścią jest to, że kupu­ją­cych są tysią­ce i każ­dy z nich jest inny. Na szczę­ście ist­nie­je wie­le spraw­dzo­nych prak­tyk, któ­re pomo­gą w tym zada­niu. Znajdziesz je poniżej.

Czy warto założyć sklep internetowy?

Średnia wartość zakupów online wynosi 573 zł. Wartość rynku e-commerce w Polsce aktualnie jest równa 92 mld złotych, a do 2027 ma wzrosnąć do 187 mld zł.

Ten rynek jest ogromny, a prym wiodą sklepy internetowe.

77%

79% polskich internautów kupuje online

75%

75% z nich kupuje w polskich sklepach

Jak otworzyć sklep internetowy - domena, hosting, narzędzia

Składa się na to kilka kroków:

Wybór CMS - systemu do postawienia strony internetowej

3

Instrukcje krok po kroku jak to wszystko zorganizować, znajdziesz pod wyżej wymienionymi linkami. Wystarczy kliknąć.

Zakładanie sklepu internetowego - punkt wyjścia

Wszyscy to prze­szli­śmy. Chciałeś coś kupić w sie­ci, w Google poja­wiał się faj­ny pro­dukt w świet­nej cenie. Klikasz, wcho­dzi­sz na stro­nę… I ucie­ka­sz szyb­ciej niż Hussain Bolt.

Innym razem lądu­je­sz na pięk­nej stro­nie, któ­ra jest nie­mal dzie­łem sztu­ki, ale zmę­czony prze­cho­dze­niem przez labi­rynt pro­wa­dzą­cy do kasy, rezy­gnu­je­sz...

‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌​​​‌‌​‌​​‌‌‌‍​‌‌‍‌​​​‌‍​‌‍​​​‌‌‍​‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌Prowadzenie pro­fe­sjo­nal­ne­go skle­pu inter­ne­to­we­go (z ang. e-com­mer­ce) nie jest pro­ste. Masz na gło­wie sprze­da­że, zamó­wie­nia, płat­no­ści i świat hiper kon­ku­ren­cji od któ­rej dzie­li Cię jed­no klik­nię­cie.

Sklep może odnieść sukces, ale pod warunkiem, że jest stworzony dla klienta. Tego trzeba zrozumieć. Poznać jego typowy proces zakupowy i dopasować się do niego.

75%

75% respondentów kupuje w e-commerce przez smartfona, a 73% przez laptopa

83%

83% kupujących online uważa, że wygoda podczas zakupów jest teraz ważniejsza niż 5 lat temu

96%

96% internautów w 2022 roku ogląda filmy objaśniające cechy usługi i produktu

91%

91% ankietowanych potwierdza, że chce oglądać więcej filmów od firm, gdzie kupują

65%

65% polskich seniorów w internecie kupuje online przynajmniej raz w miesiącu

Co zachęca kupujących do skorzystania z e-commerce?

Responsywność, komfort korzystania ze sklepu, prostota i atrakcyjny wygląd. To podstawy. Idąc krok dalej, warto również sprawdzić, dlaczego ludzie w ogóle kupują online.

53%

53% klientów wybierze e-commerce jeśli cena będzie niższa niż w sklepie stacjonarnym

53%

53% klientów wybierze e-commerce ze względu na niższe koszty dostawy

44%

44% klientów kupi w e-commerce jeśli sklep oferuje kody rabatowe

Co zniechęca kupujących do zakupów online?

Czego się wystrzegać? Tutaj mamy 2 główne wyzwania:

30%

30% respondentów denerwują natrętne reklamy wcześniej oglądanych produktów i długie oczekiwanie na dostawę

27%

27% z nich zniechęcają wysokie koszty dostawy

Prowadzenie sklepu internetowego - jak poprawić lojalność i zwiększyć konwersję?

Czy kie­dy­kol­wiek zda­rzy­ło Ci się wejść do skle­pu, w któ­rym panu­je cha­os, nie­przy­jem­ny zapach i odpy­cha­ją­ca atmos­fe­ra?

‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‌‌​‌​‌‍​‌​‌‍‌‍‌​​‌‌‍​‍​​‍​‌‌​​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌A czy wszedłeś kie­dyś do czy­ste­go, prze­stron­ne­go skle­pu, któ­ry od razu popra­wił Ci humor, jak na przy­kład sklep Apple czy kawiar­nia Starbucks?

W inter­ne­cie oba te śro­do­wi­ska dzie­li jed­no klik­nię­cie, a klien­ci w ułam­ku sekun­dy podej­mu­ją decy­zję czy war­to Ci zaufać.

Musisz myśleć o swo­im skle­pie www, tak samo jak myślał­byś o skle­pie sta­cjo­nar­nym. Projekt ma wiel­kie zna­cze­nie.

Dobry pro­jekt sklepu internetowego sygna­li­zu­je, że stoi za nim solid­na fir­ma i dojrzałe podej­ście do klien­ta, a wia­ry­god­ność to pod­sta­wa robie­nia biz­ne­su w sie­ci.

Ludzie nie lubią szemranych interesów. Akwizytorów, którzy obiecują gruszki na wierzbie. Podczas zakupów liczy się zaufanie i bezpieczeństwo. Sprawdź jak je zapewnić w e-commerce.

Bezpieczeństwo - regulamin i płatności w sklepie online

Zapewnij podstawowe środki bezpieczeństwa, dzięki którym klienci poczują, że mają pełną kontrolę. To nie tylko podstawa prawna, to także sposób na zbudowanie trwałej relacji opartej o zaufanie.

Niech Twój sklep internetowy będzie transparentny

 • informacje ogólne o firmie
 • zdjęcia osób pracujących w firmie
 • informacje kontaktowe
 • linki do social mediów
 • sekcja pytań i odpowiedzi
 • zasady sklepu - metody płatności, wysyłki i zasady zwrotów
 • polityka prywatności
 • certyfikat SSL

Doświadczenie i wiedza - promowanie sklepu internetowego

Zademonstruj wiedzę i dostarczaj wiarygodne informacje. Upewnij się, że dane użyte w marketingu są prawdziwe - dodawaj autentyczne opinie, analizuj i odpowiadaj na negatywne komentarze.

Pomagaj swoim klientom i daj im poczucie pełnej kontroli.

Zdobywaj zaufanie użytkowników

 • udostępniaj recenzje produktów
 • dodaj uznane pieczęci zaufania
 • udostępniaj opinie, podając ich źródła
 • reaguj na negatywne komentarze, próbując rozwiązać problem niezadowolonych
 • publikuj materiały z wiedzą np. poradniki objaśniające działanie produktu/usługi

Pierwsze wrażenie - jak zwiększyć sprzedaż?

Jeśli zrobisz dobre pierwsze wrażenie, nawet późniejsze niedociągnięcia mogą Ci ujść na sucho.

50 milisekund - w takim czasie powstaje pierwsze wrażenie.

Popracuj więc nad warstwą graficzną strony. Jak?

Spójny branding - kolory pasujące do marki we wszystkich kanałach (strona, social media, oferty w PDF, maile).

Hierarchia wizualna - najważniejsze treści prezentuj tak szybko jak to możliwe, nie pozwól, by klient musiał szukać.

Kontrastuj - spraw by grafiki różniły się od czcionki na stronie, wtedy zyska ona na przejrzystości.

Korzystaj z ikon - symbole łatwe do zidentyfikowania, etykiety - wszystko co wzbogaci stronę graficznie, ale również odciąży ją ze ścian tekstu.

Unikaj bombardowania okienkami - pop-upy, reklamy, zapisy na newsletter - jeden raz wystarczy, każdy kolejny coraz bardziej denerwuje.

Prosta nawigacja - klarowne menu, linki w stopce strony, breadcrumbs w kategoriach, paginacje stron, filtry, sortowanie.

Intuicyjne adresy URL nie pozbywają się wszystkich zbędnych, nic nie znaczących znaków. Są proste, czytelne i najkrótsze jak się da.

Strona dopasowana do mobilnych - przy projektowaniu strony sprawdź, jak wygląda na urządzeniu mobilnym, mnóstwo osób tak robi zakupy.

Jak uruchomić sklep, w którym zakupy to przyjemność?

Każda sekunda uwagi klienta jest na wagę złota. Wydłużasz ładowanie strony? Spodziewaj się niższej konwersji. Dlaczego? Bo ludzie są leniwi. W 2023 roku czas jest bezcenny.

Strona ładuje się 10 sekund, nie mogę znaleźć tego, czego szukam - Łe. Nie podoba mi się. Idę tam, gdzie działa szybciej.

Niestety tak wygląda typowa sesja użytkownika online.

Chcesz tego uniknąć?

Oto kilka wskazówek.

W menu i na każdej stronie umieść pole wyszukiwania produktu.

W polu wyszukiwania produktu możesz zaimplementować funkcję automatycznego uzupełniania.

Wdróż filtry, sortowanie i klarowny podział na kategorie, podkategorie, produkty.

Na stronach z produktami zaproponuj podobne produkty lub produkty wybierane często przez innych klientów.

Dodaj formularz kontaktowy + dane kontaktowe, jeśli klient nie może czegoś znaleźć, pewnie potrzebuje rozmowy z konsultantem.

Twórz opisy, które oddają sens produktu, a nie esej na temat jego historii. Skorzystaj z metody 3 x CO: Co klient kupuje, Co klient otrzyma, Co będzie z tego miał.

Przykładowo, buty zimowe ze wzmocnioną i profilowaną podeszwą, dzięki której Twoje dziecko nie poślizgnie się na lodzie, co nie skończy się wizytą na SOR.

Dodaj kontrastujący przycisk “Dodaj do koszyka” lub “Kup teraz”.

Oferuj różne opcje płatności - możesz zaimplementować narzędzie do płatności np. AutoPay.

Mniej znaczy szybciej - zminimalizuj liczbę kroków od kliknięcia “kup teraz” do “zamówienie złożone”.

Rejestracja opcjonalna - pozwól, by nawet niezalogowani mogli złożyć zamówienie “jako gość”.

Przy kilkuetapowym procesie składania zamówienia, pokaż pasek postępu - to pokażę, że kupujący jest na właściwej drodze do zakupu.

Dodaj chat na żywo - ktoś ma problem, Twój konsultant może to rozwiązać raz-dwa.

Sprzedaż w internecie - nie zapomnij o dostawie

Najchętniej wybierane formy dostawy

Dostawa do paczkomatu

Dostawa kurierem do domu/pracy

Dostawa do punktu partnerskiego

Jeżeli to możliwe, nie pobieraj opłat za dostawę.​​​​‌‍​‍​‍‌‍

Zadaj sobie pyta­nie – czy woli­sz ofe­ro­wać dar­mo­wą prze­sył­kę czy zniż­kę na pro­duk­ty?

Wielu przedsiębiorców wybie­ra dru­gą opcję, myśląc że więk­szość kupujących uwiel­bia zniż­ki, co prze­ło­ży się na wzrost ich wskaź­ni­ków kon­wer­sji.

Jednak opłaty za prze­sył­kę mogą zabi­ja­ć kon­wer­sję. Dlaczego by nie ofe­ro­wać dar­mo­wej prze­sył­ki?

Zgadza się, nie ma sen­su ofe­ro­wać dar­mo­wej dosta­wy naj­tań­szych pro­duk­tów, okre­śl więc kwo­tę, powy­żej któ­rej będzie­sz ją ofe­ro­wać. Wypracuj też model biz­ne­so­wy, któ­ry na to pozwo­li.

Jeżeli ofe­ru­jesz zniż­ki na jakieś pro­duk­ty albo masz jakieś spe­cjal­ne ofer­ty, te infor­ma­cje muszą być wyraź­nie widocz­ne na Twojej stro­nie, naj­le­piej na stro­nie głów­nej.

Chcesz, aby zniż­ki zwięk­szy­ły wskaź­nik kon­wer­sji, dla­te­go upew­nij się, że natych­miast przy­cią­ga­ją uwa­gę klien­tów‌.‍

Jak powinien wyglądać sklep internetowy?

Jeśli nie wal­czy­sz ceną i nie masz naj­tań­szych pro­duk­tów na świe­cie, to nie możesz oszczę­dzać na desi­gnie. Każdy pik­sel, każ­dy obra­zek i każ­de sło­wo ma zna­cze­nie.

Wybór jest para­li­żu­ją­cy dla nasze­go mózgu. Istnieje legen­dar­ny eksperyment Marka R. Leppera, z uni­wer­sy­te­tu Stanforda na temat wybo­ru. Wnioski mówią same za sie­bie. Zbyt duży wybór, ozna­cza zmniej­sze­nie sprze­da­ży.

Wybór jest para­li­żu­ją­cy! Wystawiając dżem w 60 sma­kach, sprze­dasz mniej sło­ików, niż w przy­pad­ku gdy­byś zapre­zen­to­wał tyl­ko trzy sma­ki.

Nie zakła­daj­, że posia­da­nie olbrzy­miej ofer­ty to klucz do suk­ce­su

Czasami zmniej­sze­nie wybo­ru może pozwo­lić klien­tom szyb­ko zna­leźć to, cze­go szu­ka­ją i powstrzy­mać klien­tów przed nie­moż­no­ścią pod­ję­cia decy­zji.

Mniej­szy wybór w natu­ral­ny spo­sób zwięk­sza kon­wer­sję poprzez ogra­ni­cze­nie licz­by klik­nięć potrzeb­nych do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia.

Mały wybór to naj­waż­niej­sza zasa­da pro­jek­to­wa­nia skle­pów. Mały wybór wszę­dzie. W licz­bie danych kon­tak­to­wych, licz­bie słów, pól do wypeł­nie­nia.

UX - czyli doświadczenia użytkownika są super ważne. Dlaczego? Ponieważ “jemy oczami” i kupujemy to, co nam się podoba, a dotyczy to nie tylko produktu, ale i sklepu.

Jak myślisz, dlaczego sukienki w zdobionych kamieniami szlachetnymi w salonach wydają się lepsze niż w osiedlowym second-handzie?

No właśnie. Wiele zależy od środowiska, które działa na emocje.

Aby poprawić wygląd sklepu:

Fotografuj produkty w naturalnym oświetleniu, to ułatwi dokładnie odwzorowanie kolorów

1

Rób zdjęcia z bliska i daleka - klient chce wyczuć każdy szczegół

3

Używaj białego tła - każdy inny kolor rozprasza i może kolidować z kolorem produktu

5

Widok 360 stopni - jeśli możesz to pokazać, to to zrób, konkurencja nie zawsze tak robi

7

Pokazuj produkty pod różnym kątem, to uwidoczni niuanse tekstury

2

Dynamiczne fotografie - pokaż produkt w użyciu, np. buty na stopach, rakietę do tenisa na korcie

4

Dobra jakość - nie rób zdjęć nokią 3310, wybierz dobry aparat lub dobry telefon, dobre zdjęcia sprzedają

6

Wideo - pokaż produkt w użyciu, objaśniaj wykorzystanie i zalety

8

Własny sklep online - jakie informacje o produktach zamieszczać?

Im więcej szczegółów podasz klientom na temat danego produktu przed zakupem - tym mniej pytań mogą mieć później i tym mniej barier będzie go dzieliło od finalizacji transakcji.

O czym informować?

Podstawowe informacje o produkcie

 • dostępność
 • rozmiary (tabela rozmiarów)
 • opcje kolorystyczne
 • wymiary
 • materiały użyte do wykonania produktu
 • całkowity koszt
 • cena wysyłki
 • oferowane gwarancje

Jak je zaprezentować?

Dam Ci 10 sekund na prze­ko­na­nie mnie do kup­na pro­duk­tu.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌Wiem już co nie­co na jego temat. Wiem, do jakiej kate­go­rii​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍nale­ży, wiem kto go produkuje, znam jego cenę, ale nie wiem nic​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍wię­cej.

W cią­gu 10 sekund musi­sz mnie prze­ko­nać do​‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌jego zaku­pu. Co byś mi powie­dział?

‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍​​​‍​​‌​‌‍​‌‌​​‌‌‍​​​‌‍​‌‌‍‌‍‌‍‌​​​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌To wła­śnie powin­no zna­leźć się w opi­sie pro­duk­tu powy­żej linii podzia­łu stro­ny, czy­li w pierw­szych 300 pik­se­lach.

Dopracuj stronę koszyka

Twój klient dotarł już dale­ko. Odwiedził stro­nę, przej­rzał ofer­tę, wybrał pro­dukt, któ­ry chce kupić i umie­ścił go w koszy­ku.

W jaki spo­sób teraz stro­na e-com­mer­ce mogła­by coś zepsuć?

Niestety, jeże­li nie masz pro­duk­tu jedy­ne­go w swo­im rodza­ju, to może to zro­bić na dzie­siąt­ki spo­so­bów. Przyjrzyjmy się trzem naj­po­pu­lar­niej­szym z nich.​​​​‌‍​‍​‍‌‍

Niespodziewanie wyso­kie kosz­ty dosta­wy

1

Nieakceptowanie okre­ślo­nych spo­so­bów płat­no­ści

3

Wymaganie od użyt­kow­ni­ka zało­że­nia kon­ta przed doko­na­niem zamó­wie­nia

2

‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​​​​​‌‌‍‌‌‌‍‌​​‌​‌‍‌‌​​​‌‌​​​​‌‌‍​‌​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍Zwłaszcza w drugim przy­pad­ku, ludziom wyda­je się, że szyb­ciej zmie­nią sklep, niż stwo­rzą kon­to, więc robią to. Dlatego jeśli bar­dzo Ci na tym zale­ży, to naj­le­piej pozwo­lić im stwo­rzyć kon­to już po zło­że­niu zamó­wie­nia.​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍​‍​​​‌‌‍​‍​‍​​‌‍‌‍‌​​‍‌‌‍‌​‌‍‌​‌‍​‍​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌ ‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍​‍​​​‌‌‍​‍​‍​​‌‍‌‍‌​​‍‌‌‍‌​‌‍‌​‌‍​‍​‌​​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌ ‌

Upewnij się, że kupu­ją­cy przez cały czas widzą koszyk zaku­pów, naj­le­piej w pra­wym gór­nym rogu ekra­nu.

Innym dobrym pomy­słem jest upew­nie­nie się, że dzię­ki roz­wi­ja­ne­mu menu odwie­dza­ją­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cje na temat pro­duk­tów w koszy­ku.

Kupujący zwy­kle oglą­da­ją przed­mio­ty, któ­re mają zamiar kupić, więc chcą mieć sta­ły dostęp do koszy­ka zaku­po­we­go. To tak­że wpły­wa pozy­tyw­nie na wskaź­nik kon­wer­sji stro­ny e-com­mer­ce.

Jak zrobić sklep internetowy, który faktycznie sprzedaje?

Gdy warstwa techniczno-wizualna jest gotowa, możesz przejść do marketingu. Reklama jest dźwignią handlu. Ale czy można skłonić klienta do zakupu, bez pompowania budżetu w reklamy internetowe?

Można i to bezpośrednio na stronie. Jak? Tutaj kłania się psychologia. Sprawdź kilka technik.

Zasada niedostępności (pilności) - poinformuj klienta, że na stanie zostały tylko 3 sztuki, wtedy poczuje, że może coś stracić, gdy nie kupi teraz.

Cross-selling - proponuj produkty podobne lub pasujące do wybranego produktu, w ten sposób zwiększysz wartość koszyka zakupowego.

Przypominaj o porzuconych koszykach - wystarczy ustawić automatyczną kampanię mailingową, która przypomni o porzuconym koszyku.

Oferuj rabaty - np. za zapis do newslettera, za pobranie e-booka według zasady: duża korzyść, małym kosztem.

Jak założyć własny sklep internetowy zgodny z prawem w 2023/2024 roku?

Do nowo wprowadzonej dyrektywy Omnibus, która zobowiązuje do informowania klientów o:

 • Poprzednich, najniższych cenach przecenionych produktów;
 • Głównych parametrach decydujących o kolejności umieszczania ofert;
 • Tym, że podmiot oferujący jest przedsiębiorcą;
 • Sposobie zamieszczania na stronach opinii oraz potwierdzenia, że te rzeczywiście pochodzą od konsumentów;
 • Danych kontaktowych - numer telefonu.

Ile kosztuje sklep internetowy?

Masz trzy drogi:

 • Stworzenie go samemu - zakup domeny, hostingu, narzędzi (platformy e-commerce) + długie tygodnie nauki kodowania - koszt około 500 zł (same narzędzia).
 • Profesjonalny wykonawca - specjalista zajmie się prawie wszystkim, ale sklep będzie zawierał podstawowe funkcjonalności - koszt od 4 000 do 8 000 zł.
 • Zlecenie stworzenia sklepu agencji - tutaj możesz otrzymać sklep z najwyższej półki, wszystkie możliwe funkcjonalności, atrakcyjny design - koszt może sięgać nawet 30 000 zł.

Jak sprawdzić, które kanały marketingowe są skuteczne w Twojej branży? - SEO, Google Ads, FB Ads

Wszystko zależy od tego, jaki budżet posiadasz i co działa w Twojej branży.

Jak to sprawdzić?

Określ listę 10 bezpośrednich konkurentów, przejrzyj ich strony, wyniki wyszukiwania w Google i sprawdź, czy wykorzystują do sprzedaży Google Ads, SEO czy Facebook Ads.

To najprostsza droga do sprawdzenia, co działa w Twojej branży.

Chcesz otworzyć własny sklep?

Projektowaniem sklepów i stron zajmujemy się od lat. Wiemy, jak stworzyć sklep internetowy, w którym potencjalny klient czuje się bezpiecznie i komfortowo, a to przekłada się na większy koszyk zakupowy. Napisz do nas do niezobowiązującą ofertę.

Pamiętaj, że samo postawienie sklepu to dopiero początek. Później przyda Ci się promocja sklepu, by faktycznie liczyć na dużą sprzedaż online.

Planujesz otworzenie swojego sklepu internetowego?

Pamiętaj o:

Klarownej strukturze treści, grafik, multimediów

1

Zaimplementowaniu płatności online w e-sklepie

3

Promocji m.in.: pozycjonowanie, działania w mediach społecznościowych

5

Kartach produktów ze wszystkimi potrzebnymi do dopięcia sprzedaży informacjami

7

Przejrzystym designie i strukturze witryny, by klient mógł dokonywać zakupów szybko i przyjemnie

2

Dopracowaniu wyglądu sklepu internetowego, by wyróżniał się na tle konkurencji

4

Stworzeniu szablonu wiadomości mailowych z promocjami, informacją o porzuconych koszykach

6

Potrzebujesz więcej szczegółowych wskazówek na temat tworzenia stron i sklepów internetowych. Zajrzyj do naszego kompletnego przewodnika i ulepszaj obecność swojej firmy w sieci.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5