Koszt strony internetowej

Ile kosztuje tania strona internetowa?

Oto kompletny przewodnik po kosztach strony internetowej dla firm.

Poznasz w nim tajemnicę niskiej ceny projektowania stron i dowiesz się, ile tak naprawdę firmy płacą za tanie strony.

Czytaj dalej, żeby sprawdzić jak osiąga się wysoki zwrot z inwestycji w stronę – to jest najważniejsze!

Koszt strony internetowej - ile kosztują strony www

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > koszt strony-internetowej

Streszczenie:

Z dobrą stroną możesz zyskać o ponad ⅓ więcej potencjalnych klientów z tej samej ilości ruchu. Siła naj­bar­dziej sku­tecz­nych stron www leży w ich logi­ce, a nie w gra­fi­ce. Koszty słabej strony rosną w każdym kolejnym miesiącu jej działania. W tym czasie dobra zwraca się wielokrotnie.

Ile kosztuje dobra strona internetowa?

Kiedy mówimy klientom o tym, ile kosztuje strona internetowa (dobra), czasem reagują zdziwieniem.

Za to, gdy zaczynają patrzeć na koszty przez pryzmat szkód, które mogą wyrządzić swojej firmie słabą stroną, cena przestaje być wysoka.

39%

39% klientów rezygnuje, kiedy obrazy na stronie się nie wczytują

39%

39% wychodzi, kiedy strona ładuje się zbyt długo

38%

38% przestaje się angażować w za długie treści na stronie

38%

38% zniechęca nieatrakcyjny układ tekstu i grafika

Z dobrą stroną możesz zyskać o ponad ⅓ więcej potencjalnych klientów z tej samej ilości ruchu.

Ile kosztuje prosta strona internetowa, która będzie zbierała dla Ciebie klientów?

Nie myl prostoty z minimalizmem. Pisząc o prostej stronie mam na myśli prostą nawigację, zrozumiałą komunikację i jasną drogę do konwersji.

Zwykła strona opiera się na projekcie graficznym. Strona, która zarabia, bazuje na analityce internetowej, zrozumieniu klienta i skupieniu na jego doświadczeniach (User Experience UX).

Strona nie powstaje z szablonu w jeden dzień. Pod warunkiem, że ma zarabiać i codziennie pracować na Twój zwrot z inwestycji (ROI).

Prawda jest taka, że strony na sprzedaż, które powstają w kilka godzin, zatrzymują na sobie uwagę klientów co najwyżej przez kilka sekund.

Najbardziej efek­tyw­ne pro­jek­ty na świe­cie mają jed­ną wspól­ną cechę. Proces ich tworzenia zaczy­na się w umy­śle ide­al­ne­go klien­ta. Wędruje do copyw­ri­te­rów, spe­cja­li­stów od usa­bi­li­ty i marketingu.

Darmowy dodatek

Hej 👋 Pobierz szablon Profilu Idealnego Klienta z ćwiczeniami do jego uzupełnienia. Twórz komunikację, która każdym słowem trafia w pragnienia Twoich odbiorców. Ten profil dźwiga cały marketing firmy!

OK
OK
Pobierz teraz

Dopiero, gdy wszyst­ko jest już dopię­te na ostat­ni guzik, powstaje kre­acja gra­ficz­na.

Takie strony w każdej sekundzie walczą o zainteresowanie użytkowników. Z każdym spojrzeniem i zdaniem rozwiewają ich wątpliwości. Czytają im w myślach. Kończą ich zdania. Sprzedają 4x lepiej.

Ile (i w jaki sposób) dobra strona będzie zarabiała dla Ciebie?

Ładna strona nie zawsze działa jak trzeba. Oprócz designu liczą się jeszcze 2 inne fundamenty sprzedaży.

FILAR 1. Marketing

Najpierw do gry wkracza marketer, który bada rynek. Poznaje zasady konkurowania. Taktycznie podchodzi do zbudowania przewagi Twojej firmy nad całą resztą, która już się bije o uwagę Twoich klientów w sieci.

FILAR 2. Copywriting

Wtedy copywriter tworzy narrację, której ciężko się oprzeć. Daje propozycję wartości i pisze ofertę, jakiej Twoi klienci rzeczywiście pragną.

FILAR 3. Projekt graficzny

W tym miejscu do gry wkraczają grafik i UX master. Organizują całą zawartość i ubierają ją w design.

W taki sposób podchodzimy do tworzenia stron. Sprawdź ile kosztuje stworzenie strony internetowej w Owocnych.

Tanie strony pomijają 2 pierwsze etapy i skupiają się wyłącznie na ostatnim. Mało tego, nawet filar trzeci odzierają z zaplecza dobrych doświadczeń bazujących na zasadach UX.

Co więc zostaje?

Sam design, a on w pojedynkę sprzedaje słabo lub wcale.

Siła naj­bar­dziej sku­tecz­nych stron www leży w ich logi­ce, a nie w gra­fi­ce. Praca gra­fi­ka jest bar­dzo waż­na, ale dopie­ro, gdy stro­na jest pra­wie goto­wa.

Sam oceń, która wersja naszej oferty bardziej do Ciebie przemawia.

Grafika ta sama, tylko czy aby na pewno chciałbyś fajnego logotypu, czy raczej gwarancji, że sprosta Twoim oczekiwaniom?

Tania strona oznacza poświęcenie kluczowych elementów.

Koszt założenia strony internetowej, która nie zarabia, boli podwójnie

Technologia sprawia, że obecnie klienci noszą dżina w kieszeniach. Wyjmują telefon z dostępem do Internetu i mogą wyszukać oraz zamówić niemal wszystko w przeciągu kilku minut, a nawet sekund.

Nie łudź się, że poświęcą swój czas i uwagę słabej stronie, skoro czeka na nich już cała kolejka konkurencyjnych, wypielęgnowanych witryn.

Jaki jest więc realny koszt stworzenia strony internetowej, która jest słaba

Możesz nie wierzyć, że kondycja Twojej strony jest kluczowa dla sukcesu firmy.

Kiedy jednak przyjrzysz się bliżej, oczywistym stanie się, jak szybko sumuje się każdy kolejny miesięczny koszt strony internetowej, która na początku wydawała się tania (i próby ciągłego rozwiązywania kolejnych problemów, które generuje w Twoim biznesie).

Na co dzień widzimy jak kiepskie witryny internetowe ciągną za sobą na dno obiecujące biznesy. Większość dobrych pomy­słów, umie­ra w sie­ci z powo­du fatal­nej reali­za­cji.

Poprzez zrozumienie, jak różne elementy wpływają na sukces firmy, łatwo jest wyciągnąć wnioski, dlaczego wybieranie tańszych opcji się zwyczajnie nie opłaca.

Jeśli więc na pytanie: Ile kosztuje stworzenie strony internetowej? - otrzymasz w odpowiedzi podejrzanie niską kwotę, może to oznaczać konkretne ryzyko.

Słaba strona odstrasza potencjalnych klientów

Niewykorzystane szanse bolą. Nie pozwól klientom przegapić tego, co masz im do zaoferowania!

Źle zaprojektowane strony internetowe mogą być absolutnym koszmarem dla użytkowników, pozostawiając ich sfrustrowanych i zdezorientowanych.

Mozolne poszukiwanie przycisku lub linku może skończyć się uniemożliwieniem dokonania zakupu lub wypełnienia formularza kontaktowego.

Mylące wezwania do działania (CTA) wytrącają użytkowników z drogi do sprzedaży i oddalają od nawiązania kontaktu z firmą.

Jeśli chcesz mieć pewność, że odwiedzający Twoją stronę nie czują się jak w grze "kliknij i miej nadzieję", to musisz zapewnić im czytelność.

Zamiast nudnego przycisku "Kliknij", postaw na opcję "Pobierz e-book". W ten sposób odwiedzający będą dokładnie wiedzieć, w co się pakują i co ich dalej czeka.

Źle zaplanowane formularze pozostawiają ludzi niepewnych co do tego, jakie informacje wpisać, w które pola.

Niestandardowe adresy e-mail, czy wyjątkowo długie nazwiska mogą nawet uniemożliwić im wysłanie zapytania do Twojej firmy.

Wreszcie treści rozrzucone wszędzie, do których trudno się dostać. Odwiedzający czują się zagubieni i ciężko im się zorientować, jak złożyć zamówienie lub gdzie szukać odpowiedzi na pytania (kluczowe dla podjęcia decyzji o kupnie).

Wszystko to prowadzi do jednego: współczynnik porzucenia strony wzrasta.

Jeśli wystarczająco dużo miłości i uwagi poświęca się tworzeniu doświadczenia klienta, to praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupujący zakończyli swoje transakcje z sukcesem.

Powolna strona nie jest w stanie zatrzymać przy sobie klientów

Gigant sie­ci Amazon poda­je ofi­cjal­nie, że każ­de 100 mili­se­kund dłuż­sze­go łado­wa­nia się stro­ny, ozna­cza dla niego utra­tę docho­du w wyso­ko­ści 1%.

Dlaczego?

Po pierwsze, czas łado­wa­nia wpły­wa na pozy­cję stro­ny w wyni­kach wyszu­ki­wania Google. Im wyższa jest jej pozycja, tym więcej osób na nią trafia.

Po drugie długie oczekiwanie odstrasza klientów, co przekłada się na zyski biznesowe firmy, a raczej ich brak.

Aby stwo­rzyć stro­nę, któ­ra ładu­je się szyb­ko potrze­ba wielu czasochłonnych dzia­łań zwią­za­nych z odpo­wied­nią kom­pre­sją, dys­try­bu­cją zawar­to­ści przez CDN, opty­ma­li­za­cją kodu Java.

To żmud­na pra­ca, któ­rej na pierw­szy rzut oka nie widać, a real­nie wpły­wa na final­ną jakość Twojej stro­ny.

Wiele firm nadal tego wysiłku nie podejmuje. Nie powinno więc dziwić, że klienci często nie zwracają na nie uwagi, kiedy ich strony ładują się dłu­go.

Tym bardziej, jeżeli stro­na kon­ku­ren­cji już daw­no cze­ka zała­do­wa­na i goto­wa do eks­plo­ro­wa­nia.

Jeśli klienci nie mogą zaangażować się w treść Twojej strony, tracisz ich.

87%

Jeżeli opóźnienie w ładowaniu strony przekroczy dwie sekundy, to 87% odwiedzających może całkowicie zrezygnować z odwiedzin

Walmart, jedna z największych amerykańska sieci supermarketów, odkryła, że na każdą sekundę poprawy szybkości strony przypada wzrost konwersji o 2%. Te niepozorne 2% może zrobić dużą różnicę!

Współczynnik konwersji to odsetek osób, które podejmują pożądane działanie, takie jak dokonanie zakupu lub wypełnienie formularza, w stosunku do całkowitej liczby odwiedzających Twoją stronę internetową.

Przykład:

Przyjmijmy, że na Twoją stronę miesięcznie trafia 500 osób. Współczynnik konwersji wynosi 10% i z takiego ruchu otrzymujesz 50 zamówień (10% z 500), każde warte 200 zł (łącznie 10 000 zł).

Poprawiając szybkość strony o 2 sekundy sprawisz, że Twój współczynnik konwersji wzrasta do 14%. Z tego samego ruchu masz więc 70 transakcji (14% z 500) o łącznej wartości 14 000 zł.

2 sekundy różnicy i każdego miesiąca 4 000 zł więcej. To pokazuje, że kiedy chodzi o sukces w biznesie, nawet małe usprawnienia mogą zrobić dużą różnicę!

Podstaw tu swoje rzeczywiste dane i przekonaj się, ile Tobie jest w stanie dać kilka niepozornych sekund poprawy w szybkości strony.

Kiepska strona sprawia, że Twój biznes ciężko znaleźć w Internecie

Czy w ogóle warto się tak mocno przejmować widocznością w wyszukiwarce?

Owszem.

77%

Według Statista aż 77% ruchu mobilnego przypada stronom wyszukiwarek

Warto tam być!

Choć samo bycie nie wystarczy. Trzeba jeszcze wspiąć się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania.

Jeśli Google uzna, że Twoja strona jest dla użytkowników godnym zaufania źródłem informacji i odpowiada ich intencjom, wyświetli ją wysoko.

Raport Smart Insights wyraźnie pokazuje, dlaczego pozycja w rankingu jest tak ważna.

Pierwsze 3 pozycje bezpłatnych wyników wyszukiwania (tych, które wyświetlane są pod reklamami Google Ads) zgarniają między 39.6% a 10.1% wszystkich kliknięć.

Im niżej tym gorzej. Przypływ ruchu drastycznie spada z każdą pozycją. Druga uzyskuje ponad połowę mniej ruchu niż pierwsza.

Naprawdę opłaca się więc upewnić, że Twoja strona jest zbudowana poprawnie pod względem SEO.

W praktyce oznacza to dobór fraz kluczowych (tych, po których klienci szukają takich firm jak Twoja w Google), optymalizację nagłówków, treści, zdjęć, metadanych i wielu innych elementów.

Powszechne problemy na stronach to brak meta tytułów, nieprawidłowe oznaczenia nagłówków, które mylą Google co do tego, jaka treść strony jest ważna, a także błędy w plikach robots.txt i sitemaps, które mogą spowodować, że strona będzie całkowicie ignorowana przez Google!

No dobrze, ale przyjrzyjmy się, jakie konkretne zyski może dać firmie lepsza pozycja w wyszukiwarce.

Przykład:

Ponownie przyjmijmy, że każde zamówienie złożone na Twojej stronie internetowej jest warte 200 zł. Współczynnik konwersji wynosi 10%.

Obecnie Twoja strona pojawia się na 4 pozycji w wynikach wyszukiwania na jedną z głównych fraz, po których użytkownicy poszukują takich firm jak Twoja.

Ta fraza jest wyszukiwana miesięcznie 1 000 razy. Na Twoją stronę trafia 76 osób (7.6% z 1 000), co daje Ci około 7 zamówień (10% z 76). Każdego miesiąca z tej konkretnej frazy uzyskujesz sprzedaż na poziomie 1 400 zł (7 x 200 zł).

Co się stanie, kiedy podniesiesz swoją pozycję i zajmiesz pierwsze miejsce?

Wtedy na Twoją stronę trafi 396 potencjalnych klientów (39.6% z 1 000). Dopniesz około 39 sprzedaży (10% z 396), co da Ci przychód 7 800 zł (39 x 200 zł).

Poprawa pozycji o trzy miejsca może zapewnić Ci dodatkową sprzedaż miesięczną w wysokości 6 400 zł, co w perspektywie roku daje 76 800 zł – z ruchu jaki zapewni Ci pierwsza pozycja tylko na tę jedną frazę kluczową.

Katastrofalnie psuje Twój wizerunek na rynku

Strona internetowa jest fundamentem i twarzą Twojej firmy w Internecie.

Jeżeli strona zrobi na kliencie negatywne pierwsze wrażenie, to nawet jej użyteczność i wartościowa oferta będą miały ogromny problem, by go przekonać do Twojej firmy.

Odpowiada za to efekt potwierdzenia.

Jeśli wstępna ocena Twojej strony wypadnie pozytywnie, użytkownik będzie miał tendencję do pomijania wszelkich niedociągnięć lub problemów, jakie ewentualnie napotka później.

Za to, gdy ocena jest negatywna, wszystko, co dobre może pozostać niezauważone.

Nie przemawia do osób, z których chcesz uczynić swoich klientów

Wiele firm popełnia błąd, nie określając jasno, komu służą i dlaczego klienci powinni być zainteresowani ich produktem.

Nie pokazują swojej propozycji wartości i pozbawiają klientów szansy na zrozumienie, dlaczego powinni kupować właśnie od nich.

Ten brak pozycjonowania prowadzi do słabego projektu strony internetowej, komunikatów, które nie współbrzmią z docelowymi odbiorcami oraz trudności ze sprzedażą.

Strona, która powstaje na bazie znajomości docelowych odbiorców firmy zapewnia jej lojalnych klientów, zwiększając potencjał sprzedaży.

To możliwe, kiedy podkreślisz, co czyni Twoją ofertę wyjątkową – coś, czego żadna inna firma nie zapewnia tak jak Twoja!

My na przykład pomagamy przedsiębiorcom rozwijać firmę dużo szybciej. To esencja naszej działalności i tego, co oferujemy klientom.

8 pułapek, jakie tanie strony zastawiają na przedsiębiorców

W jaki spo­sób nie­któ­rzy w kil­ka minut two­rzą stro­nę, któ­rej zaprojektowanie zaj­mu­je zawo­dow­com kil­ka­na­ście dni?

Klasycznym przykładem jest sytuacja, w której otrzymujesz projekt swojej strony internetowej tylko po to, by okazało się, że jest on zupełnie inny od tego, co zostało ustalone na początku.

Jednak możliwości jest dużo więcej. Co jeszcze firmy dostają w podejrzanie niskich cenach?

Strony klony

Templejty i szablony.

Smutna praw­da jest taka, że fir­my czę­sto pła­cą za unikatowe strony internetowe na zamówienie, a w zamian dosta­ją coś, co może kupić każ­dy za kil­ka­dzie­siąt dola­rów.

Strony pożyczone i kradzione

Najlepsza droga do złej sławy.

Patrzysz na swoją konkurencję jak jastrząb na ofiarę, ale pozwól, że coś Ci powiem – kopiowanie ich rozwiązań sprawi, że będziesz o krok za nimi.

Ile kosztuje zaprojektowanie strony internetowej tego typu, a raczej delikatne przeprojektowanie wzoru?

Najczęstszą kon­se­kwen­cją poży­cza­nia pro­jek­tów, poza spra­wa­mi sądo­wy­mi, jest repu­ta­cja.

Opinie w Internecie są jak gra w głuchy telefon, tyle że na sterydach. Zła reputacja dotrze do Twoich potencjalnych klientów szybciej, niż zdążysz powiedzieć “ups”.

W ten spo­sób mię­dzy­na­ro­do­wą “złą sła­wę”, zdo­był nawet sam Benjamin Netanyahu, kopiu­jąc stro­nę pre­zy­den­ta USA.

Rozczarowujące wydmuszki

Strony pierw­sze­go wra­że­nia i rów­nie wiel­kie­go roz­cza­ro­wa­nia.

Czyli pro­jek­ty, któ­re na pierw­szy rzut oka wita­ją nas zachwycającym designem. Jasne, ta grafika może przyciągać wzrok, ale co z tego, że jest ładna, skoro Twoi klienci nie mogą nawet znaleźć strony kontaktowej lub oferta jest wciąż w budowie?

Nie odnaj­dują infor­ma­cji, jakich szu­kają, bo ktoś użył koloru, któ­ry na ich moni­to­rze jest nie­wi­docz­ny.

W gale­rii prze­glą­da­nie zdjęć usta­wio­ne jest w taki spo­sób, że ich prze­glą­dar­ka go nie obsłu­gu­je, a pro­gra­mi­sta nie zadał sobie tru­du, aby spraw­dzić jak stro­na zacho­wu­je się na róż­nych plat­for­mach.

Jaki jest dla Ciebie koszt zrobienia strony internetowej tego typu

Potencjalni klienci wyłączają Twoją stronę i zaglądają do kon­ku­ren­cji.

To tak jakby pójść do eleganckiej restauracji, podziwiać wystrój, a potem dowiedzieć się, że podają w niej tylko chleb i wodę.

Jeśli nie sprze­da­jesz efek­tów spe­cjal­nych do amerykańskich pro­duk­cji fil­mo­wych, to gra­fi­ka Two­jej stro­ny, o ile wyko­na­na jest na odpo­wied­nim pozio­mie, nie wpły­nie na decy­zję o współ­pra­cy z Twoją fir­mą.

Badania dowo­dzą, że jeże­li gra­fi­ka jest zbyt absor­bu­ją­ca i za bar­dzo odcią­ga uwa­gę odbior­cy od zawar­to­ści, może nawet zmniej­szyć sprze­daż.

Czy sam kie­dy­kol­wiek zaufa­łeś fir­mie w sie­ci dlatego, że jej stro­na mia­ła cudow­ne guzi­ki lub podo­bał Ci się kolor tła? Klienci nie zacho­wu­ją się w ten spo­sób.

Strony widmo

Bez testów kompatybilności.

Właściciele stron, czę­sto cały­mi lata­mi nie mają poję­cia, że poło­wie ich klien­tów w ogóle nie wyświe­tla się menu nawi­ga­cyj­ne.

Jak to możliwe?

Dzieje się tak wtedy, kiedy programista skupia się wyłącznie na tym, aby strona idealnie działała na przeglądarce i ustawieniach zamawiającego.

Jakiej prze­glą­dar­ki uży­wasz? Z jakie­go urzą­dze­nia korzy­stasz? Wiesz, że każ­dy robi to na swój spo­sób.

Kupno strony internetowej bez koń­co­wych testów popraw­no­ści wyświe­tla­nia na róż­nych prze­glą­dar­kach i urzą­dze­niach jest jed­ną z naj­więk­szych kata­strof.

Klien­ci nie będą Cię pytać o przy­czy­nę złego wyświetlania Twojej strony. Pójdą po prostu do kon­ku­ren­cji.

Strony uzależniacze

Bez dokumentacji i standaryzacji.

Co z tego, że jesteś wła­ści­cie­lem stro­ny, sko­ro tyl­ko Twój usłu­go­daw­ca łapie się w bała­ga­nie, któ­ry stwo­rzył? Wtedy jesteś od nie­go w 100% zależ­ny.

Kod two­rzo­ny “na szyb­ko” nigdy nie ma cza­su, by stać się poukła­da­nym i opi­sa­nym. Cały czas będzie spra­wiał mniej­sze i więk­sze kło­po­ty.

Najgorsze jest to, że w tym całym chaosie odnaj­dzie się tyl­ko jed­na oso­ba. Ta, któ­ra go pisa­ła (i to też bez żad­nej gwa­ran­cji).

Doświadczeni pro­gra­mi­ści wie­dzą, że kod stro­ny musi być poezją. Usystematyzowanie go i dobre opisanie spra­wia, że każ­dy pro­gra­mi­sta będzie wie­dział, jak roz­bu­do­wać, czy zmie­nić ele­men­ty Twojej stro­ny.

Strony uzależniacze mają jeszcze jedną postać – jest nią autorski system zarządzania treścią (CMS). Są firmy, które zapewniają, że ich autorski system jest najlepszy, a potem…

Każą sobie pła­cić za stwo­rze­nie każ­dej dodat­ko­wej funk­cjo­nal­no­ści, jaka w przy­szło­ści będzie Ci potrzeb­na. Mają pew­ność, że nie zmie­nisz dostaw­cy. Nikt inny nie będzie wie­dział, jak obsłu­gi­wać Twoją stro­nę.

Ile kosztuje utrzymanie strony internetowej?

Przyjrzyjmy się stałym kosztom.

W normalnych warunkach opłacasz domenę i hosting co roku, aby strona działała. Koszt utrzymania strony na serwerze to wydatek w granicach 100-160 zł rocznie.

Cenę domeny musisz sprawdzić sam, dla konkretnej nazwy, np. na Google Domains. W przypadku domen widełki cenowe są ogromne.

Wybierając autorski CMS miesięczny koszt utrzymania strony internetowej może rosnąć w nieprzewidywalny sposób.

Wybieraj więc otwar­te śro­do­wi­ska CMS (open sour­ce). Gdyby były złe, nie korzystaliby z nich naj­więk­si gigan­ci świa­ta. Od stron Disney’a zaczy­na­jąc na stro­nach BBC i CNN koń­cząc.

Strony bez podstaw

Nie wiadomo, czy działają.

Każda strona może mieć dostęp do darmowych statystyk Google Analytics. Wystarczy ją podpiąć do tej usługi i odpowiednio skonfigurować.

Porządna firma zrobi to za Ciebie i sprawi, że zyskasz bezcenne źródło wiedzy o swoich klientach oraz ich zachowaniach.

Będziesz w stanie inwe­sto­wać środ­ki tyl­ko w takie działania mar­ke­tingowe, któ­re dostar­czają Ci naj­bar­dziej opła­cal­nych klien­tów.

Kolejną niechlubną cechą stron bez podstaw jest brak zabezpieczeń.

Nie raz spo­tka­łeś się pew­nie z ostrze­że­niem, że stro­na może zawie­rać wirusy. Jeśli to dotyczy Twojej witryny tracisz klientów, ale to dopiero początek.

Gorzej jeśli stro­na spa­mu­je w Twoim imie­niu, bez Twojej wie­dzy. Wtedy Twój adres e-mail trafia na czar­ne listy, a wysyłane maile zamiast dotrzeć do skrzynki odbiorczej, powiększają grono spamu.

Wszystko przez to, że programista nie zadbał jak trzeba o zabezpieczenia na Twojej stronie, a wirusy szaleją na niej bez ograniczeń.

Obciążacze

Twoja praca na stronie nie ma końca.

Tania strona internetowa na zamówienie łączy się z tym, że bardzo wiele rzeczy będziesz musiał wykonać samodzielnie.

Pisanie treści, obsługa systemu CMS, dokładne sprawdzenie każdej podstrony, aktualizacja całej witryny i naprawa usterek – z tym wszystkim trzeba się mierzyć “oszczędzając” na stronie.

Dodatkowo, dane klientów muszą trafić tam, gdzie powinny, więc należy dołożyć do listy zadań jeszcze przetestowanie, czy formularze kontaktowe działają poprawnie.

Już nawet nie wspominając o sprawdzeniu kondycji SEO Twojej strony.

Koszt prowadzenia strony internetowej wrośnie o Twój cenny czas, a wynik końcowy może nie być tej samej jakości, co ten dostarczony przez profesjonalistów.

Z dobrym wykonawcą wszystko, co będziesz musiał zrobić, to drobne poprawki, takie jak zamiana akapitów.

Turbo-doładowane strony internetowe

Wiesz już, ile kosztuje zrobienie strony internetowej – tej dobrej i tej kiepskiej. Obie mają swoją cenę, ale tylko jedna z nich zwraca się firmom.

Inwestycja w wysokiej jakości projekt strony internetowej jest niezbędna, jeśli chcesz skorzystać ze zwiększonej widoczności online, lepszego zaangażowania klientów i co za tym idzie, większej sprzedaży.

Ist­nie­ją spraw­dzo­ne spo­so­by pro­jek­to­wa­nia stron, któ­re do­ła­do­wu­ją szan­sę wywo­ła­nia takie­go zacho­wa­nia u odwie­dza­ją­ce­go, które przy­no­si Twojej firmie naj­więk­sze korzy­ści.

Znamy te metody i na co dzień wykorzystujemy je podczas projektowania stron firmowych. Chętnie przygotujemy dla Ciebie nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę na turbo-skuteczną stronę internetową. Wystarczy, że do nas napiszesz.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5