Polityka Prywatności

Obiecujemy strzec i nigdy z nikim nie dzielić się informacjami o Tobie.

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów należących do owocni.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności. Owocni.pl, zastrzegają sobie prawo do jej zmian.

Jakiekolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisów należących do owocni.pl

Dane pozyskane za pomocą naszych serwisów internetowych zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia dostępu do żądanej usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

Bezpieczeństwo:

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych finansowo / adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Cookies (Ciasteczka):

Niektóre obszary serwisów należących do owocni.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Przetwarzanie danych
osobowych:

Dane osobowe pozyskane na serwisach internetowych firmy Owocni.pl, w przypadku uzyskania zgody na ich przetwarzanie, zostaną umieszczone w bazie danych firmy Owocni.pl z siedzibą w Gdyni , przy ulicy Miętowej 66, będą udostępniane pracownikom firmy odpowiedzialnym za prawidłową ich obsługę. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisów. Niepodanie wymaganych danych zablokować proces wykonywania czynności, której dane te dotyczyły.

Zastrzeganie oraz zmiana danych osobowych:

Zmiany lub zastrzeżenia przetwarzania danych można wprowadzać w panelu klienta. Mailowo pod adresem studio@owocni.pl lub wysyłając informacje listem poleconym na adres : Owocni.pl – 81-589 Gdynia, ulica Miętowa 66

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisów. Niepodanie wymaganych danych zablokować proces wykonywania czynności, której dane te dotyczyły.

Jawne Dane
Osobowe:

Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy owocni.pl przy okazji wysyłania komentarzy do projektów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Firma owocni.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze:

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do firmy owocni.pl i dotyczące usług, produktów i serwisów nieobsługiwanych przez owocni.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Wiadomości
od firmy:

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisami należącymi do owocni.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych ebooków lub została opłacona przez partnerów naszych serwisów. Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

Nasza
odpowiedzialność:

Ponosimy odpowiedzialność za usługi, które świadczymy i produkty które oferujemy. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu korzystania lub samodzielnego wprowadzania w życie naszych opinii.

Treści i opinie zawarte w serwisach firmy Owocni.pl zostały stworzone po to aby pomagać czytelnikom osiągać dobre rezultaty. Nie są zawsze zgodne z opiniami wszystkich, i nie dla wszystkich są jednakowo skuteczne.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.