show menu
+ Menu

Jak powinien wyglądać projekt graficzny dobrej reklamy?

Od: Marcin - Wrocław
Mam oka­zję zawie­sić swoją reklamę na bil­l­bo­ar­dzie, za pół ceny. Prowadzę firmę even­tową, chcę wypro­mo­wać nowy rodzaj imprezy (wyścigi). Muszę więc tylko dostar­czyć swój pro­jekt. Jak się do tego zabrać?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziavatar

Odpowiedź eksperta

Od: Andrzej Sołoduszkiewicz
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Dobry projekt za każdym razem może oznaczać coś innego: siłę przekonywania, może zwracania uwagi, plastyczne piękno bądź po prostu satysfakcję zamawiającego. Najbardziej rzetelnym podejściem jest na ogół po prostu liczenie kosztów i zysków z reklamy. Reklama powinna też różnić się odpowiednio do produktu, który promuje:

• dobrze znana marka, która potrzebuje jedynie wsparcia wizerunku i rozgłosu, może użyć robiącego wrażenie, doskonałego zdjęcia i niedługiego, mocnego tekstu. Ilustracje czy rysunki robią na ogół mniejsze wrażenie; najbardziej czytelny będzie ciemny tekst na jasnym tle.

• marka, która dopiero zdobywa sobie miejsce w sercach i pamięci klientów, powinna opisać się dokładniej. Nagłówek powinien zachęcać, ale i informować; wielu klientów przeczyta tylko tę część tekstu (w przypadku billboardu to właściwie pewne). Zwięzła treść powinna zawierać tzw. call to action – sugestią konkretnego działania, niejako instrukcją dla osoby, którą reklama zainteresuje.      

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Metafora
koncepcyjna
Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam